Polish English French Italian Spanish

Wizyta duszpasterska – kolęda

koledaPo Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwa­nej kolędy. Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić.

O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej. Wiadomo też, że wyraz „kolęda", oznaczał pierwotnie pieśń noworoczną, śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich gospodarzy. Zapewne Kościół zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem domów. Niemiecka i polska trady­cja każe z tej okazji pisać poświęconą kredą na drzwiach błogosławionych domów „C+M+B" i datę roczną. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat (lub polskiego: Chrystus Mieszkanie Błogosławi).

W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały rok. Przy okazji kolędy kapłan poznaje również warunki życia ludzi, za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej rodziny. Jedyne w roku.

Nie lekceważmy tego i jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy wszyscy domownicy będą obecni w domu. Jak się do tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy - przez udział w modlitwie. I zewnętrzny - stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo Święte, przygotowana woda święcona. Każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej w swoim domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kon­takty ludzi z duszpasterzami, i aby to przyczyniało się do coraz większego zaangażowania w życie parafii.

Program wizyty duszpasterskiej – kolędy

21.01. (niedziela)              godz. 14.00 – ul. Poznańska 317 – 345 i 272

22.01. (poniedziałek)         godz. 15.30 – ul. Poznańska 182

23.01. (wtorek)                 godz. 15.30 – ul. Poznańska 182A

24.01. (środa)                   godz. 15.30 – ul. Poznańska 284

25.01. (czwartek)              godz. 15.30 – ul. Poznańska 284A

26.01. (piątek)                  godz. 15.30 – ul. Poznańska - Glinki

27.01. (sobota)                 godz. 14.00 – ul. Poznańska 292

28.01. (niedziela)              godz. 14.00 – ul. Łozowa, Przesmyk

29.01. (poniedziałek)         godz. 15.30 – ul. Pogodna 1; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 14

30.01. (wtorek)                 godz. 15.30 – ul. Kameralna 1; 2; 3; 4

31.01. (środa)                   godz. 15.30 – ul. Kameralna 5; 6; 7; 8

01.02. (czwartek)              godz. 15.30 – ul. Chorągiewka; Gniewkowska; Krańcowa; Kolorowa

02.02. (piątek)                  godz. 15.30 – ul. Wodociągowa

03.02. (sobota)                 godz. 14.00 – ul. Prosta; Lisia; Leśna

04.02.(niedziela)               godz. 14.00 – ul. Bydgoska

05.02. (poniedziałek)         godz. 15.30 – ul. Poznańska 294

   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15