• Jan Paweł II w Toruniu

  Dnia 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Frelichowskiego

 • Powstanie Parafii

  Dekretem Biskupa Toruńskiego z 31 sierpnia 1999 roku z macierzystych parafii Apostołów Piotra i Pawła (Toruń Podgórz) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa (Mała Nieszawka) zostaje wydzielona nowa parafia p.w. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 • Parafia

  To pierwsza parafia wśród wspólnot Kościoła Powszechnego, pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nowa parafia należy do dekanatu toruńskiego IV.

 • Dekret Erygujący

  Dekret erygujący wszedł w życie 8 września 1999 roku i tego dnia, w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, jako mieszkańcy nowej parafii przeżywaliśmy wraz ze swoim Księdzem Proboszczem, Ryszardem Dominem, pierwszą Mszę Św. na placu przeznaczonym pod budowę kościoła.

 • Budowa Kościoła

  Kościół parafialny budowany jest przy ulicy Szubińskiej. W swej architektonicznej konstrukcji jest szczególną budowlą. W jej bryle upamiętniono scenerię, w której papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Patrona.

Biuro Parafialne

czynne:

   Poniedziałek        8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

   Czwartek              8.30 –   9.00

                               17.00 – 17.30

W nagłych wypadkach

o każdej porze.

 

Msze Święte

Niedziela:

  8.15 – modlitwa różańcowa  

  9.00 – przed Mszą św. o 8.45 - wypominki roczne  za zmarłych

11.00 – z udziałem dzieci przygotowujących się do               I Komunii św.

18.00 – z udziałem młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do Bierzmowania

Dni powszednie: 9.00 albo 18.00

W święta tzw. zniesione: 9.00, 18.00

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 28 kwietnia 2019r.

Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego – 28 kwietnia 2019r.

Jako uczniowie Chrystusa, zgromadzeni w naszym parafialnym wieczerniku na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam – często żyjącym w lęku i doświadczającym różnorakich utrapień. Dziś, rozpoczynając Tydzień Miłosierdzia, w sposób szczególny pragniemy dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu uobecnianych we Mszy św., a zwłaszcza przez sakrament pokuty i pojednania.

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).
 2. Tydzień Miłosierdzia to okres w Kościele Katolickim, który podkreśla znaczenie miłosierdziai troski w stosunku do drugich skupiając się na wybranych aspektach działalności charytatywnej. 75. Tydzień Miłosierdzia przebiegać będzie pod hasłem „Miłosierni miłosierdzia dostąpią".
 3. W tę niedzielę, 28 kwietnia, w czasie Mszy św., kolekta budowlana.
 4. W niedzielę, 5 maja, w czasie Mszy św., kolekta budowlana.
 5. W środę rozpocznie się miesiąc maj, najpiękniejszy z miesięcy, który poświęcony został przez naszych przodków w wierze Matce Boga-Człowieka i Matce nas wszystkich. W naszej ojczyźnie szczególnie mocno o tym pamiętamy i kultywujemy tę piękną tradycję. Maryja ma szczególny dar prowadzenia nas do Jezusa i chce nam tym darem służyć, przypominając nieustannie: „Zróbcie wszystko, co Syn mój wam powie”.
 6. Nabożeństwo Majowe po Mszy św. wieczornej w tygodniu o godz. 18.30, w niedzielę i święta o godz. 18.45. Na to nabożeństwo zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.
 7. W czwartek, 2 maja, obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych, eksponowania barw narodowych i łączności duchowej z naszymi rodakami na emigracji. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag.
 8. W piątek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. Tego dnia Msza św. będzie odprawiona o godz. 00, 10.00 i 18.00. Tego dnia nie obowiązuje post piątkowy.
 9. Również w piątek, 3 maja, w Parafii w Cierpicach suma odpustowa o godz. 12.30. Na tę uroczystość udaje się piesza pielgrzymka organizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich parafii na Stawkach. Pielgrzymi do naszej parafii przybędą przed godziną 10.00. Do udziału w tej pielgrzymce Stowarzyszenie Rodzin Katolickich naszej parafii zaprasza wszystkich chętnych, a szczególnie tegorocznych maturzystów i młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
 10. Uroczystość św. Wojciecha, ze względu na przypadającą Oktawę Wielkanocy, została przeniesiona z daty własnej (23 kwietnia) na wtorek 30 kwietnia.
 11. W niedzielę, 12 maja, w czasie Mszy św. o godz. 11.30 dzieci klas czwartych będą obchodzić rocznicę I Komunii św. W ramach przygotowania liturgii tej Mszy św. zapraszam dzieci oraz rodziców na spotkanie w niedzielę, 5 maja, o godz.11.30.
 12. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna w Kościele w Polsce XI Tydzień Biblijny pod hasłem: "Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12).
 13. W ramach przygotowania naszej świątyni na uroczystość konsekracji, w gablocie przed kościołem umieszczone są projekty niektórych prac wystroju wnętrza. Bóg zapłać wszystkim za ofiarowane dotychczas złote przedmioty dla wykonania złocenia krzyża i ołtarza adoracji z tabernakulum. Dziękuję również za składane ofiary na wykonanie poszczególnych prac. Zapewniam o wdzięcznej modlitwie w intencji ofiarodawców.

   Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej śp. Zbigniewa Pobisa, zam. przy ul. Poznańskiej. Rodzinie zmarłego Zbigniewa składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia. W intencji śp. Zbigniewa będzie sprawowana Msza św.: 29.05. godz.18.00