Polish English French Italian Spanish

Ogłoszenia duszpasterskie

XXX Niedziela Zwykła – 29 października 2017 r.

Eucharystia jest ucztą miłości. Tu doświadczamy daru obecności Pana w znaku chleba. Ten bowiem, kto kocha, pragnie być z ukochaną osobą. Jezus jest „Bogiem z nami”, bo umiłował nas do końca. Takiej samej odpowiedzi oczekuje od nas. Nasza obecność na Eucharystii ma być wyrazem miłości. Podczas tego spotkania mamy okazję ukochać Boże przykazania i dzięki temu otrzymać obiecane zbawienie. Dziś Jezus przypomina o tym, że z nich najważniejsza jest miłość Boga i bliźniego.

 1. W środę, 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. tego dnia o godz. 8.00 i 10.00.
 2. W tym dniu na nowym cmentarzu przy ul. Poznańskiej odprawiona zostanie Msza św. za zmarłych o godz. 12.00. Przed Mszą św. procesja.
 3. W czwartek, 2 listopada, w Dzień Zaduszny Msze św. o godz. 10.00 i 18.00. Przed każdą z tych mszy św. różaniec w intencji zmarłych. Przed Mszą św. składamy do koszyka wypisane na kartkach imiona naszych zmarłych, dołą­czając dowolną ofiarę. Krewni mogą przynieść na tę Mszę św. znicz lub świeczkę i zapalone postawić przy świecy paschalnej symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa oraz naszą wiarę w życie wieczne.
 4. W dniach 3-8 listopada o godz. 17.30, przed Mszą św. wieczorną będziemy odczyty­wać wypominki jednorazowe, odmawiając różaniec św. za zmarłych.
 5. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W dniach 1 8 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie tam – choćby tylko w sposób duchowy – jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych, można uzyskać odpust zupełny za zmar­łych, a zwłaszcza dla dusz w czyśćcu.
 6. Wypominki roczne i jednorazowe można składać w zakrystii po każdej Mszy św. Druki na wypominki znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Wypominki roczne będą odmawiane przed Mszą św. o godz. 8.00 i 10.00.
 7. W I piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 16.00.
 8. W I sobotę miesiąca odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00.
 9. Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 17.30, przed Mszą św. wieczorną. W tę niedzielę ostatnie Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 9.00.
 10. W niedzielę, 5 listopada, w czasie Mszy św., w ramach kolekty budowlanej będziemy zbierać ofiary na uregulowanie płatności za wykonane dotychczas prace przy kościele. Dziękuję wszystkim wspierającym budowę kościoła darem modlitwy i ofiarnością. Dziękuję również osobom, które złożyły ofiary na ten cel w zakrystii kościoła, biurze parafialnym lub na parafialne konto budowy kościoła. Wszystkim ofiarodawcom towarzyszy wdzięczna modlitwa.
 11. W każdą niedzielę na mszy św. o godz. 10.00 spotkanie młodzieży II klas gimnazjum w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.
 12. W każdą niedzielę po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klas III, przygotowujących się do I Komunii św.
   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15