Polish English French Italian Spanish

Uroczystość odpustowa z patronem i kapłanem

bł. ks. Stefanem W. Frelichowskim.

Odpust parafialny jest jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej para­fii, świętem wspólnoty, jaką ona tworzy. W niedzielę, 25 lutego br., nasza parafia będzie przeżywać Uroczystość Odpustową ku czci patrona bł. Stefana W. Frelichowskiego. Nasze duchowe przygotowanie do Uroczystości Patronalnej rozpoczęliśmy w sobotę, 17 lutego, Nowenną do bł. Stefana W. Frelichow­skiego.

Rzeźba Patrona 21. 04.01r. 134Codziennie po Mszy św. wieczornej:

Nowenna do bł. Stefana W. Frelichowskiego

Pieśń - Błogosławiony Stefanie

           Patronie naszej parafii

           Wspieraj nas w łasce swojej

           Prosząc przed Boga tronem.

Modlitwa o kanonizację:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski uczestnik cierpień Chrystu­sowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie bra­ciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opusz­czenia. Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem Błogosła­wionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski…, o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej ry­chło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

                                                  Błogosławieństwo relikwiarzem

                                                  Uczczenie relikwii Patrona - ucałowanie relikwiarza

                                                  PieśńBoży Kapłanie według serca Pana

                                                              Tyś od dzieciństwa zrozumiał dar Jego,

                                                             Przez trudy życia i walkę ze sobą

                                                              Szukałeś drogi w ciemnościach do Niego.

                                                      Ref.: Błogosławiony Księże Stefanie

                                                             Chlubo miłości Boga i łudzi

                                                              Módl się za nami przed tronem Pana

                                                              By Miłość Jego w nas zajaśniała.

Niedziela, 25 lutego

1130 – Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. prałata Marka Rumińskiego, prepozyta Kapituły Katedralnej Toruńskiej: o łaski Boże za wstawiennictwem bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego oraz rychłą Jego kanonizację.

   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15