Polish English French Italian Spanish

DUCH ŚWIĘTY

Duchu Święty, stajemy przed Tobą jako grzesznicy, ale zgroma­dzeni w imię Twoje. 

Przyjdź do nas, zostań z nami, przeniknij nasze serca, naucz nas, co mamy czynić i jaką drogę obrać. 

Ukaż nam, co mamy wybrać, abyśmy mogli, z Twoją pomocą, we wszystkim podobać się Tobie. 

Ty sam bądź naszym doradcą i twórcą naszych postano­wień: 

Ty, który z Bogiem Ojcem i Jego Synem nosisz chwalebne imię; 

Ty, który miłujesz sprawiedliwość, nie dozwól, byśmy stali się jej nisz­czycielami. 

Nie po­zwól, by nasza niewiedza sprowa­dziła nas na ma­nowce, sukces – omamił, zabrakło zainteresowania własnego i innych. 

Złącz nas mocno ze sobą darem Twojej łaski, abyśmy stanowili w Tobie jedno i nigdy nie odeszli od Twojej prawdy. 

A jako że zgromadzi­liśmy się tutaj w Twoim imieniu, spraw, aby wszystkimi na­szymi po­czynaniami kierowała sprawiedli­wość prowadzona przez miłość, tak byśmy obecnie nie czy­nili nic sprzecznego z Twoją wolą, a w przy­szłości, dzięki naszymi do­brym uczynkom, dostąpili wiecznej za­płaty.

Amen.

św. Jan Paweł II

 

   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15