Polish English French Italian Spanish

18dzien papieski plakat

Nie lękaj się. To musi boleć. Jest to ból podobny do bólów rodzenia. Kobieta wie o rodzeniu niepomiernie więcej niż mężczyzna. Wie zwłaszcza przez cierpienie, które łączy się z rodzeniem. Jedno i drugie jest jej tajemnicą. Macierzyństwo jednak stanowi wyraz ojcostwa. Musi zawsze powracać do ojca., by zabrać z niego wszystko, czego jest wyrazem. Na tym polega promieniowanie ojcostwa.

Powraca się do ojca przez dziecko. (...) Trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa, w nim dopiero wszystko staje się rzeczywistością pełną. Przecież świat w żadnym punkcie nie może być fikcją - świat wewnętrzny bardziej jeszcze niż świat zewnętrzny. Bo pomyśl! Pomyślcie wszyscy: jak bardzo trzeba wybrać, aby urodzić. Nie pomyśleliście o tym. Aby urodzić, trzeba bardziej jeszcze wybrać niż, aby stworzyć.

Na tym polega promieniowanie ojcostwa. Nie jest to żadna przenośnia, lecz rzeczywistość. Świat nie może polegać tylko na przenośni - świat wewnętrzny bardziej jeszcze niż świat zewnętrzny.

Powracamy do ojca przez dziecko. Dziecko zaś przywraca nam w ojcu oblubieńca. Nie rozdzielajcie miłości. Ona jest jedna.

Karol Wojtyła

"Promieniowanie ojcostwa"-fragment

   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15