Polish English French Italian Spanish

Modlitwa uwielbienia

Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, Który czynisz cuda,

Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy,

Jesteś Królem wszechmogącym,

Ojcze święty, Królu nieba i ziemi.

Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami,

Ty jesteś wszelkie dobro, najwyższe dobro

Pan Bóg żywy i prawdziwy.

Ty jesteś miłością, kochaniem;

Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą,

Ty jesteś cierpliwością, Ty jesteś łaskawością,

Ty jesteś bezpieczeństwem,

Ty jesteś ukojeniem, Ty jesteś radością,

Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,

Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością,

Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym,

Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś opiekunem,

Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym,

Ty jesteś mocą,Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą,

Ty jesteś miłością naszą, Ty jesteś całą słodyczą naszą,

Ty jesteś wiecznym życiem naszym:

Wielkim i przedziwnym Panem,

Bogiem wszechmogącym, miłosiernym,

Zbawicielem.

Św. Franciszek

   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15